Nadruk

Operator strony internetowej w rozumieniu § 5 TMG

Martin Schneider Einzelunternehmung
Max-Planck-Straße 15
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Niemcy
E-mail: info@ferienwohnung-im-rheinland.de
Tel.: 02247302010

 

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od sprzedaży

DE164857042

Odpowiedzialny za treść

Martin Schneider
(adres jak wyżej)

Prawa autorskie i oznaczenia zdjęć

Zawartość strony www.illusion-factory.de/ jest - o ile nie stwierdzono inaczej - chroniona prawem autorskim.
Wykorzystane fotografie są opatrzone przypisami do zdjęć, jeśli mają zastosowanie, lub wymienione poniżej, chyba że zostały wykonane przez samego autora.
Wykorzystanie zdjęć na stronach internetowych osób trzecich jest możliwe wyłącznie w ramach odpowiedniej licencji właściciela praw autorskich.

Stworzony przez:

© DURY LEGAL Attorneys at Law - www.dury.de

© Website-Check GmbH - www.website-check.de

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej www.ferienwohnung-im-rheinland.de oraz za zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona danych osobowych użytkowników, takich jak data urodzenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres itp. jest dla nas bardzo ważna.

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych, które zbieramy podczas odwiedzania przez niego naszej witryny internetowej. Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z przepisami prawnymi ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Poniższe oświadczenie o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z DSGVO. Można je znaleźć na przykład w art. 13 i art. 14 i nast. DSGVO.

Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO jest osoba, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do naszej strony internetowej, osobą odpowiedzialną jest:

IllusionFACTORY KG
Max-Planck-Straße 15
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Niemcy
Email: info@illusion-factory.de
Tel: 02247302010

Udostępnianie witryny i tworzenie plików dziennika systemowego

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z danego urządzenia pobierającego (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

(1) Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji;
(2) System operacyjny urządzenia uzyskującego dostęp;
(3) Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp;
(4) Adres IP urządzenia uzyskującego dostęp;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Witryny i zasoby (obrazy, pliki, inna zawartość strony), do których uzyskano dostęp w naszej witrynie;
(7) Witryny, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej witryny (śledzenie odsyłaczy);
(8) Komunikat o tym, czy dostęp był udany;
(9) Ilość przesłanych danych.

Dane te są przechowywane w plikach dzienników naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, dzięki czemu nie można zidentyfikować poszczególnych osób odwiedzających witrynę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie realizacji celu opisanego poniżej.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe (zautomatyzowane) przechowywanie danych jest konieczne w trakcie wizyty na stronie internetowej, aby umożliwić jej działanie. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu utrzymania kompatybilności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz w celu zwalczania nadużyć i usuwania awarii. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera odwiedzającego stronę, aby móc jak najwcześniej reagować na błędy w wyświetlaniu, ataki na nasze systemy informatyczne i/lub błędy w funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto dane te są wykorzystywane do optymalizacji witryny internetowej oraz do ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Czas przechowywania

Usunięcie wyżej wymienionych danych technicznych następuje w momencie, gdy nie są one już potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, ale nie później niż 3 miesiące po wejściu na naszą stronę.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO oraz zażądać ich usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO. W dolnej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych można znaleźć informacje o przysługujących prawach i sposobach korzystania z nich.

Specjalne funkcje witryny

Nasza witryna oferuje użytkownikowi różne funkcje, z których korzystaniem wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz zgłoszeniowy

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Dane wprowadzone przez użytkownika w polach formularza zgłoszeniowego i przesłane, w stosownych przypadkach, są przetwarzane w całości w celu realizacji poniższego celu.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych wnioskodawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b (zawarcie umowy), art. 88 ust. 1 DSGVO w połączeniu z. § SEKCJA 26 BDSG. W zakresie, w jakim gromadzone są szczególne kategorie danych osobowych, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b DSGVO w połączeniu z. § 26 (3) BDSG, przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie prawnej. Jeśli dodatkowo mają być przetwarzane specjalne kategorie danych osobowych, uzyskamy na to zgodę zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO.

 • Cel przetwarzania danych

  Celem przetwarzania danych jest sprawdzenie i przetworzenie dokumentów zgłoszeniowych przesłanych przez użytkownika za pośrednictwem formularza.

 • Czas przechowywania

  Dane są usuwane natychmiast po przetworzeniu wniosku i gdy nie ma już uzasadnionego interesu w przechowywaniu danych dotyczących wniosku. W związku z tym dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach, jeśli nie zostanie nawiązany stosunek pracy.

 • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

  W dolnej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych można znaleźć informacje o przysługujących prawach i sposobach korzystania z nich.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym nie są wymagane ani umownie, ani prawnie, ale są niezbędne do wysłania i rozpatrzenia zgłoszenia. Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól lub wypełnisz je niekompletnie, wniosek, o który prosisz, nie będzie mógł zostać wysłany ani rozpatrzony.

Formularz(e) kontaktowy(e)

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Będziemy przetwarzać dane wprowadzone przez użytkownika w masce wprowadzania danych w naszych formularzach kontaktowych w celu określonym poniżej.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania).

 • Cel przetwarzania danych

  Dane zarejestrowane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do obsługi konkretnego zapytania otrzymanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Czas przechowywania

  Po rozpatrzeniu zapytania zebrane dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że obowiązują ustawowe okresy ich przechowywania.

 • Możliwość odwołania i usunięcia

  Możliwości odwołania i usunięcia danych opierają się na ogólnych przepisach dotyczących prawa do odwołania i usunięcia danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Korzystanie z formularzy kontaktowych jest dobrowolne i nie jest wymagane ani umownie, ani prawnie. Użytkownik nie jest zobowiązany do skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, ale może również skorzystać z innych opcji kontaktu dostępnych na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego, musisz wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Jeśli użytkownik nie wypełni wymaganych informacji w formularzu kontaktowym, nie będzie mógł wysłać żądania lub niestety nie będziemy mogli go przetworzyć.

Funkcja czatu na żywo

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Będziemy przetwarzać dane wprowadzone przez użytkownika na naszym czacie na żywo, takie jak imię i treść, w celu określonym poniżej.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania).

 • Cel przetwarzania danych

  Dane zarejestrowane za pośrednictwem naszego czatu na żywo będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytań otrzymanych za pośrednictwem czatu na żywo.

 • Czas przechowywania

  Po przetworzeniu zapytania otrzymanego za pośrednictwem naszego czatu na żywo zebrane dane zostaną natychmiast usunięte, chyba że obowiązują ustawowe okresy ich przechowywania.

 • Możliwość odwołania i usunięcia

  Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na kontakt zgodnie z art. 7 (3) DSGVO. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu odwołania. Jeśli chodzi o dalsze prawa, odsyłamy do przeglądu na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Korzystanie z czatu na żywo jest dobrowolne i nie jest wymagane ani umownie, ani prawnie. Nie masz obowiązku kontaktowania się z nami za pośrednictwem czatu. Jeśli nie wypełnisz wymaganych informacji, nie będziesz mógł skorzystać z naszego czatu na żywo.

Formularz rejestracyjny biuletynu

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Rejestrując się na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania newslettera, otrzymujemy adres e-mail wprowadzony przez Państwa w polu rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, dalsze dane kontaktowe, pod warunkiem, że przekażą je nam Państwo za pośrednictwem formularza rejestracyjnego newslettera.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania).

 • Cel przetwarzania danych

  Dane zapisane w formularzu rejestracyjnym naszego biuletynu będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu, w którym informujemy Cię o wszystkich naszych usługach i nowościach. Po dokonaniu rejestracji prześlemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającą link, który musisz kliknąć, aby zakończyć rejestrację w celu otrzymywania naszego biuletynu (double opt-in).

 • Czas przechowywania

  W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu, klikając link rezygnacji, który znajduje się w każdym biuletynie. Dane użytkownika zostaną usunięte natychmiast po rezygnacji z subskrypcji. Podobnie, w przypadku nieukończenia subskrypcji, dane użytkownika zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych użytkownika bez podania przyczyn i bez wcześniejszej lub późniejszej informacji.

 • Możliwość cofnięcia i usunięcia

  Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania. Jeśli chodzi o inne prawa, odsyłamy do przeglądu na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Jeśli chcesz korzystać z naszego biuletynu, musisz wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe i potwierdzić swój adres e-mail, klikając link double opt-in. Dane rejestracyjne do newslettera nie są konieczne do zawarcia z nami umowy ani nie są prawnie wiążące. Są one wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Jeśli nie wypełnisz niezbędnych danych, niestety nie będziemy mogli udostępnić Ci naszego biuletynu.

Zautomatyzowana ocena zdolności kredytowej / scoring

Jeśli chcesz zawrzeć z nami umowę, zastrzegamy sobie prawo do wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych w celu sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia takiej zautomatyzowanej decyzji zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a DSGVO. To, czy umowa może zostać zawarta, zależy od wyniku automatycznej kontroli kredytowej. Podczas kontroli kredytowej oblicza się statystyczne prawdopodobieństwo niewywiązania się z płatności. Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo procedur matematyczno-statystycznych. W tym procesie przyszłe ryzyko niepłacenia przez klienta jest wnioskowane na podstawie wielu cech, takich jak dochód, dane adresowe, zawód, stan cywilny i wcześniejsze zachowania płatnicze. Wynik jest wyrażony w postaci wartości płatności (tzw. score). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do podjęcia przez nas decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie wykluczony z możliwości zawarcia umowy z powodu sprawdzenia zdolności kredytowej, możesz wyjaśnić nam swój punkt widzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku dokonamy przeglądu zautomatyzowanej decyzji zgodnie z art. 22 (3) DSGVO w odniesieniu do konkretnego przypadku. Aby móc przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej, możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

W wymienionych poniżej przypadkach przekazujemy Twoje dane następującym dostawcom na podstawie obowiązującej umowy:

 • Tesch Inkasso Finance GmbH:

  Tesch Inkasso Finance GmbH, Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen , Niemcy(http://www.tesch-gruppe.com/): Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w określonych przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, również w przypadku obecnych klientów. W tym celu współpracujemy z firmą Tesch Inkasso Finance GmbH, Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen, Niemcy, od której otrzymujemy wymagane do tego celu dane. W tym celu przekazujemy Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Tesch Inkasso Finance GmbH.

Analiza statystyczna wizyt na tej stronie - web tracker

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane, gdy użytkownik odwiedza tę witrynę lub poszczególne pliki w witrynie: Adres IP, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz raport o powodzeniu dostępu (tzw. dziennik internetowy). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej do ciągłego ulepszania naszej witryny oraz do celów statystycznych. Do oceny wizyt na tej witrynie używamy również następujących urządzeń śledzących:

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Facebook Connect

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Facebook Connect firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, strona internetowa: http: //www.facebook.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Dzięki usłudze Facebook Connect użytkownicy mogą wykorzystać swój profil na Facebooku, aby uprościć rejestrację w innych serwisach internetowych.

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

  Dostawca oferuje również możliwość rezygnacji z usługi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Facebook Custom Audience

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Facebook Custom Audience firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, strona internetowa: http: //facebook.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Facebook Custom Audience to narzędzie reklamowe firmy Facebook, za pomocą którego można przeprowadzać kampanie reklamowe skierowane do osób odwiedzających stronę.

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

  Dostawca oferuje również możliwość rezygnacji z usługi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Reklamy Google

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Google Ads firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Google Ads to system reklamowy, za pomocą którego umieszczamy reklamy oparte przede wszystkim na wynikach wyszukiwania podczas korzystania z usług własnych firmy.

  Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://policies.google.com/privacy.

  Dostawca oferuje również możliwość rezygnacji z usługi pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google Tag Manager

  • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager stanowi techniczną platformę do realizacji i łączenia innych usług internetowych oraz programów śledzenia stron internetowych za pomocą tzw. tagów. W tym kontekście Google Tag Manager przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika i analizuje jego zachowanie podczas przeglądania stron internetowych (tzw. "śledzenie"), o ile narzędzia śledzenia stron internetowych są wykorzystywane za pomocą Google Tag Managera. Dane przesyłane przez poszczególne tagi zintegrowane z Google Tag Manager są łączone, przechowywane i przetwarzane przez Google Tag Manager w ramach jednolitego interfejsu użytkownika. Wszystkie zintegrowane "znaczniki" zostały ponownie wymienione oddzielnie w niniejszej deklaracji ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych przez narzędzia zintegrowane z Google Tag Manager można znaleźć w odpowiedniej sekcji niniejszej deklaracji ochrony danych. Podczas korzystania z naszej strony internetowej z włączoną integracją znaczników Google Tag Manager dane, takie jak w szczególności adres IP i aktywność użytkownika, są przekazywane na serwery Google Ireland Limited. W odniesieniu do usług internetowych zintegrowanych za pomocą Google Tag Manager obowiązują przepisy zawarte w odpowiednim rozdziale niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Narzędzia do śledzenia używane w Google Tag Manager zapewniają anonimizację adresu IP przez Google Tag Manager przed przesłaniem za pomocą anonimizacji IP kodu źródłowego. W tym celu Google Tag Manager może rejestrować adresy IP wyłącznie w sposób anonimowy (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika na naszym banerze informacyjnym dotycząca korzystania z plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

  • Cel przetwarzania danych

   W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane za pomocą Google Tag Manager do oceny Państwa wizyt na tej stronie, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

  • Czas przechowywania

   Google będzie przechowywać dane związane z funkcją Google Tag Manager tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się w sposób anonimowy. W przypadku odniesienia do osoby, dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie jest ona objęta prawnym obowiązkiem przechowywania danych. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

   Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce, instalując w przeglądarce blokadę skryptów lub aktywując w przeglądarce ustawienie "Do Not Track". Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie Google i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google Analytics

  • Zakres przetwarzania danych osobowych

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi śledzenia stron internetowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Analytics). W ramach śledzenia stron internetowych Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz jego zachowania podczas surfowania (tzw. śledzenie). Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o usługę śledzenia Google Analytics, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i zwiększać jej dostępność. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane, takie jak adres IP i czynności wykonywane przez użytkownika, są przekazywane na serwery Google Ireland Limited. Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o usługę śledzenia Google, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i czynić ją bardziej dostępną. Monitorowanie sieci jest nam potrzebne także ze względów bezpieczeństwa. Śledzenie ruchu na stronach internetowych pozwala nam śledzić, czy osoby trzecie atakują naszą witrynę. Informacje pochodzące z systemu Web Tracker umożliwiają nam podejmowanie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed takimi cyberatakami. Po włączeniu anonimizacji adresu IP w kodzie śledzenia Google Analytics na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie zanonimizowany przez Google Analytics przed przesłaniem. Ta witryna korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony przez operatora gat._anonymizeIp(); w celu umożliwienia gromadzenia wyłącznie anonimowych adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika na naszym banerze informacyjnym dotycząca korzystania z plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

  • Cel przetwarzania danych

   Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny Państwa wizyt na tej stronie, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Ze względów bezpieczeństwa wymagamy również śledzenia stron internetowych. Śledzenie ruchu na stronach internetowych pozwala nam śledzić, czy osoby trzecie atakują naszą witrynę. Informacje pochodzące z systemu Web Tracker umożliwiają nam podejmowanie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed takimi cyberatakami.

  • Czas przechowywania

   Google będzie przechowywać dane związane z udostępnianiem funkcji śledzenia w sieci tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi sieciowej. Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się w sposób anonimowy. W przypadku odniesienia do osoby, dane zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie jest to związane z prawnym obowiązkiem przechowywania danych. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

  • Możliwości sprzeciwu i usuwania danych

   Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptowego w przeglądarce lub aktywując w przeglądarce ustawienie "Do Not Track". Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie Google i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integracja zewnętrznych usług internetowych i przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy aktywne treści pochodzące od zewnętrznych dostawców, tzw. usługi sieciowe. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, tacy zewnętrzni dostawcy mogą otrzymywać dane osobowe dotyczące jego wizyty w naszej witrynie. Może się to wiązać z przetwarzaniem danych poza UE. Można temu zapobiec, instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki lub dezaktywując wykonywanie skryptów w przeglądarce. Może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi w odwiedzanych przez użytkownika witrynach internetowych.

Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Google, świadczonej przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Korzystamy z usług Google, aby móc umieszczać na stronie internetowej dalsze usługi Google.

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Interfejsy API Google

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Google APIs firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Korzystamy z Google APIS, aby móc umieszczać w witrynie dalsze usługi Google. Google Apis to zbiór interfejsów do komunikacji między różnymi usługami Google używanymi w Twojej witrynie.

  W celu samodzielnego przetwarzania danych, serwis lub my gromadzimy następujące dane: Adres IP

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Czcionki Google

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Google Fonts firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Usługa Google Fonts jest używana do przeładowywania czcionek w naszej witrynie, aby można było wyświetlać witrynę w lepszej wersji wizualnej.

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Mapy Google

  • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

   Na naszej stronie korzystamy z usługi mapowej firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Maps). Aplikacja Google Maps jest zintegrowana z witryną za pośrednictwem interfejsu API firmy Google w celu wizualizacji informacji o lokalizacji i wyświetlania ich w formie mapy. Aby wyświetlić mapę, przetwarzanie adresu IP przez Google Maps jest technicznie konieczne. W odniesieniu do innych usług internetowych zintegrowanych za pośrednictwem Google Apis, zastosowanie mają przepisy zawarte w odpowiednim rozdziale niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, dotyczącym Google Apis.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Art. 6 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest umożliwienie przedstawienia użytkownikowi informacji o lokalizacji w Internecie w formie wizualnej.

  • Cel przetwarzania danych

   W naszym imieniu firma Google wykorzysta informacje uzyskane za pośrednictwem Map Google, aby wyświetlić mapę. Dzięki Mapom Google można nas znaleźć szybciej i dokładniej niż za pomocą zwykłej, nieinteraktywnej mapy.

  • Czas przechowywania

   Google będzie przechowywać dane związane z funkcją Map Google tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się w sposób anonimowy. W przypadku odniesienia do osoby, dane zostaną natychmiast usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek ich zachowania. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

   Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce, instalując w przeglądarce blokadę skryptów lub aktywując w przeglądarce ustawienie "Do Not Track". Zasady Google dotyczące bezpieczeństwa i prywatności można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  • Wspólne przetwarzanie danych

   Zawarliśmy z firmą Google umowę o wspólnym przetwarzaniu danych w odniesieniu do Map Google. Treść można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google reCaptcha

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Google reCaptcha firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 9403 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Na podstawie określonych cech i analizy zachowania na stronie serwis rozpoznaje, czy dokonywane wpisy są wpisami automatycznymi, dokonywanymi przez program (tzw. bot), czy przez człowieka. Usługa ta ma trzy różne poziomy. Albo usługa automatycznie rozpoznaje, że dane wejściowe nie zostały wprowadzone automatycznie przez bota, albo pozwala użytkownikowi zaznaczyć pole wyboru captcha. Trzecią opcją jest wyświetlanie małych obrazków lub zadań głosowych / tekstowych, które muszą być rozwiązane przez odwiedzającego stronę. Google reCaptcha to usługa capcha, która jest używana w naszej witrynie ze względów bezpieczeństwa, aby uniemożliwić botom (programom-robotom) interakcję z naszą witryną. Google reCaptcha sprawdza w naszym imieniu, czy z naszej witryny mogą korzystać wyłącznie ludzie, a nie boty. Umożliwia nam to ochronę specjalnych funkcji naszej witryny (np. formularzy kontaktowych lub innych opcji wprowadzania danych, takich jak obszar logowania) przed niewłaściwym dostępem do strony.

  Na potrzeby samego przetwarzania, serwisu lub firmy gromadzimy następujące dane: Zachowanie użytkownika (np. gesty myszy lub sposób wprowadzania danych), adres IP, dane przeglądarki, informacje o komputerze.

  Jeśli chcesz korzystać z opcji wprowadzania danych chronionych przez Google reCaptcha na naszej stronie internetowej, musisz zezwolić na korzystanie z Google reCaptcha i, jeśli to konieczne, rozwiązać odpowiednie captcha. Jeśli nie wypełnisz captcha lub nie zezwolisz na użycie Google reCaptcha, nie będziesz mógł korzystać z formularza chronionego przez captcha. Można również skorzystać z innych opcji kontaktu (np. poczta lub e-mail).

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Gstatic

  W naszej witrynie korzystamy z usługi Gstatic firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mointain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Gstatic to usługa używana przez Google do pobierania zawartości statycznej w celu zmniejszenia wykorzystania przepustowości i wcześniejszego załadowania wymaganych plików katalogów.

  Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy na stronie https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii LinkedIn

  Na naszej stronie korzystamy z usługi LinkedIn firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: info_impressum@cs.linkedin.com, strona internetowa: https: //www.linkedin.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Podczas korzystania z wtyczki Linkedin nawiązujemy połączenie z platformą Linkedin, aby umożliwić zalogowanym członkom Linkedin interakcję z nami.

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.

  Dostawca oferuje również możliwość rezygnacji z usługi pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?lang=de.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Sprawdzony ekspert

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Provenexpert firmy Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin, Niemcy. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu celu opisanego poniżej.

  Za pośrednictwem Provenexperts.com informacje o ocenach z kilku portali są łączone na naszej stronie.

  W odniesieniu do przetwarzania danych przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

  Dostawca oferuje również możliwość rezygnacji z usługi pod adresem https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Pieczęć kontrolna strony internetowej

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Website-Check Siegel firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Niemcy, e-mail: support@website-check.de, strona internetowa: http: //www.website-check.de/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu celu opisanego poniżej.

  Skrypt firmy Website-Check GmbH stanowi techniczną integrację pieczęci Website-Check. Poprzez tę pieczęć chcemy pokazać, że bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony danych. Dane są przekazywane firmie Website-Check GmbH w celu dostarczenia i wyświetlenia pieczęci na naszej stronie.

  W odniesieniu do przetwarzania danych przysługuje Ci prawo sprzeciwu określone w art. 21. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy na stronie https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Youtube

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Youtube firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Filmy z platformy Youtube są umieszczane na naszej stronie internetowej za pośrednictwem serwisu Youtube.

  Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii fabryka iluzji.com

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu illusion-factory.de firmy IllusionFactory - Inh.: Martin Schneider, Max-Planck-Straße 15, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Niemcy. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, udzielona przez Państwa na naszej stronie internetowej.

  Ta usługa jest usługą agencji internetowej illusion-factory. Dzięki tej usłudze agencja internetowa może zapewnić, że stworzona strona będzie prawidłowo funkcjonować w sieci oraz że uwzględniony zostanie branding.

  Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://www.illusion-factory.de/datenschutz.html.

  Dostawca oferuje również możliwość rezygnacji z usługi pod adresem https://www.illusion-factory.de/datenschutz.html.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Wtyczka społecznościowa - "Facebook

  • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

   Na naszej stronie internetowej zintegrowano wtyczkę społecznościową sieci społecznościowej "Facebook", która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, strona internetowa: http: //www.facebook.com/ ("Facebook"). Po wejściu na stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie z serwerami Facebooka w tle. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i jest integrowana wyłącznie z naszą stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika załadowała określoną stronę naszej witryny. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie ma profilu na Facebooku lub nie jest aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka w Irlandii i tam przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przypisać wizytę na naszej stronie do jego profilu na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. kliknięcia przycisku "Lubię to" lub zamieszczenia komentarza, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na profilu użytkownika na Facebooku i wyświetlane jego kontaktom na Facebooku, które zostały w tym celu włączone.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (jeśli użytkownik zarejestrował się w serwisie "Facebook") oraz art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (jeśli użytkownik nie zarejestrował się w serwisie Facebook). W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO, uzasadnionym interesem operatora strony jest umożliwienie użytkownikowi interakcji z treściami operatora strony na Facebooku.

  • Cel przetwarzania danych

   Głównym celem gromadzenia danych jest umożliwienie użytkownikowi interakcji społecznych związanych z Facebookiem, a tym samym uczynienie naszej witryny interaktywną. Zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych pozostawionych przez użytkownika przez Facebook, a także prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy.

  • Czas przechowywania

   Facebook będzie przechowywać dane istotne dla świadczenia usługi internetowej tak długo, jak będzie to konieczne. Jeśli dane podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania, zostaną usunięte po wygaśnięciu tego obowiązku.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

   Jeśli użytkownik nie chce, aby wtyczka społecznościowa była uruchamiana przez serwis Facebook, może jej to uniemożliwić, instalując odpowiedni dodatek lub blokadę skryptów. Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do jego profilu na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możliwości sprzeciwu i usunięcia danych opierają się również na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu i usunięcia danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Informacje na temat korzystania z plików cookie

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Na różnych stronach integrujemy i wykorzystujemy pliki cookie w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji naszej witryny oraz w celu integracji zewnętrznych usług internetowych. Tak zwane "cookies" to małe pliki tekstowe, które przeglądarka może przechowywać na urządzeniu dostępowym użytkownika. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę, gdy użytkownik powraca do naszej witryny. Proces zapisywania pliku cookie jest również określany mianem "ustawiania pliku cookie". Pliki cookie mogą być zapisywane zarówno przez samą witrynę, jak i przez zewnętrzne serwisy internetowe. Pliki cookie są umieszczane przez naszą witrynę internetową lub zewnętrzne serwisy internetowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej witryny, poprawy komfortu korzystania z niej przez użytkowników lub w celu określonym za Państwa zgodą. Technologia plików cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających za pomocą pseudonimów, np. unikalnego lub losowego identyfikatora, dzięki czemu możemy świadczyć bardziej spersonalizowane usługi. Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  O ile pliki cookie są przetwarzane na podstawie zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO, zgoda ta jest również uważana za zgodę w rozumieniu § 25 (1) TTDSG na umieszczenie pliku cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli zgodnie z DSGVO wymieniona jest inna podstawa prawna (np. w celu realizacji umowy lub wypełnienia zobowiązań prawnych), przechowywanie lub ustawianie danych odbywa się na podstawie wyjątku zgodnie z § 25 ust. 2 TTDSG. Tak jest w przypadku, "gdy jedynym celem przechowywania informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego lub jedynym celem dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego jest przeprowadzenie transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej" lub "gdy przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego lub dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego jest absolutnie konieczny, aby dostawca usługi telemedialnej mógł świadczyć usługę telemedialną wyraźnie zażądaną przez użytkownika". Odpowiednią podstawę prawną można znaleźć w tabeli plików cookie zamieszczonej w dalszej części tego punktu.

 • Cel przetwarzania danych

  Pliki cookie są ustawiane przez naszą witrynę internetową lub zewnętrzne usługi internetowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej witryny, poprawy komfortu korzystania z niej przez użytkowników lub w celu realizacji określonego celu za Państwa zgodą. Technologia plików cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających za pomocą pseudonimów, takich jak unikalny lub losowy identyfikator, dzięki czemu możemy świadczyć bardziej spersonalizowane usługi. Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

 • Czas przechowywania

  Nasze pliki cookie są przechowywane do momentu usunięcia ich z przeglądarki lub - jeśli jest to plik cookie sesji - do momentu wygaśnięcia sesji. Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

 • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

  Użytkownik może ustawić przeglądarkę zgodnie z własnymi preferencjami, tak aby generalnie uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Użytkownik może wówczas indywidualnie zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy też zasadniczo akceptować pliki cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznawania, że urządzenie dostępowe użytkownika jest już połączone z naszą witryną (stałe pliki cookie) lub do zapisywania ostatnio przeglądanych ofert (sesyjne pliki cookie). Jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił nam na przetwarzanie swoich danych osobowych, może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Nazwa pliku cookieSerwerDostawcaCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
AnalyticsSyncHistory.linkedin.comLinkedInStosowany plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę i określa dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony przez tę osobę. Służy to zindywidualizowaniu reklam wyświetlanych użytkownikowi.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 30 dniMarketing
CookieConsentwww.illusion-factory.deOperator strony internetowejStosowany plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę i określa dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony przez tę osobę. Służy to zindywidualizowaniu reklam wyświetlanych użytkownikowi.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 38 latMarketing
PE_SESSION.provenexpert.com, www.provenexpert.comSprawdzony ekspertArt. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)SesjaMarketing
PHPSESSIDwww.illusion-factory.deOperator strony internetowejPlik cookie wymagany przez aplikacje oparte na języku PHP. Plik cookie jest przechowywany podczas sesji. Jest on potrzebny do zapisania pewnych ustawień witryny podczas wizyty w witrynie (sesji).Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda).SesjaKonfiguracja
UserMatchHistory.linkedin.comLinkedInTen plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej witrynę. W ramach tego identyfikatora gromadzone są dane o zachowaniach osób odwiedzających kilka witryn internetowych w celu wyświetlenia indywidualnej reklamy osobie odwiedzającej witrynę.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 30 dniMarketing
_fbp.illusion-factory.de, .deFacebook ConnectFacebook używa tego pliku cookie do wyświetlania produktów reklamowych i przypisywania kliknięć reklamowych do użytkownika.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 3 miesiąceMarketing
_gaillusion-factory.deGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki któremu system śledzenia ruchu na stronach internetowych może podsumowywać działania użytkownika pod tym identyfikatorem.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 24 miesiąceAnalityka
gat_gtag_UA*illusion-factory.deGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje identyfikator do użytkownika i przypisuje działania użytkownika do tego identyfikatora w związku z Google Tag Manager.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 90 sekundAnalityka
_gcl_auillusion-factory.deReklamy GoogleTen plik cookie jest wykorzystywany przez Google AdSense w celu zwiększenia skuteczności reklam.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 3 miesiąceMarketing
_gidillusion-factory.deGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki któremu system śledzenia ruchu na stronach internetowych może podsumowywać działania użytkownika pod tym identyfikatorem.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 24 godz.Analityka
_pelocale.provenexpert.com, www.provenexpert.comSprawdzony ekspertTen plik cookie przechowuje dane o tym, kiedy osoba odwiedzająca witrynę uzyskała do niej dostęp, w celu opracowania danych statystycznych. Ponadto do celów statystycznych gromadzone są dalsze dane dotyczące odwiedzin witryny.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 30 dniAnalityka
bscookie.linkedin.comLinkedInArt. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 24 miesiąceMarketing
bscookie.www.linkedin.comLinkedInStosowany plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę i określa dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony przez tę osobę. Służy to zindywidualizowaniu reklam wyświetlanych użytkownikowi.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 24 miesiąceMarketing
fr.facebook.comFacebookTen plik cookie jest wykorzystywany przez serwis Facebook do wyświetlania indywidualnych reklam, takich jak reklamy w czasie rzeczywistym, które mogą być rezerwowane przez serwis Facebook w celu wyświetlania w witrynach internetowych innych firm.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 3 miesiąceMarketing
długiads.linkedin.com, linkedin.comTwitter (Twitter International Company, One Cumberland Place Fenian Street, 2 Dublin, Irlandia)Przechowuje wersję językową strony internetowej wybraną przez użytkownika.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)SesjaKonfiguracja
li_gc.linkedin.comLinkedInTen plik cookie służy do przechowywania zgody gości na korzystanie z nieobowiązkowych plików cookie.Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO (spełnienie obowiązku prawnego)ok. 24 miesiąceBaner plików cookie
lidc.linkedin.comLinkedInTen plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej witrynę. W ramach tego identyfikatora gromadzone są dane o zachowaniach osób odwiedzających kilka witryn internetowych w celu wyświetlenia indywidualnej reklamy osobie odwiedzającej witrynę.Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda)ok. 24 godz.Marketing

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dane osobowe użytkowników są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. W przypadku nieszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na drodze transmisji do naszych systemów informatycznych, dlatego w przypadku informacji wymagających wysokiego poziomu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub korzystanie z usług pocztowych.

Prawo do informacji i żądania sprostowania - Usuwanie i ograniczanie danych - Cofnięcie zgody - Prawo do sprzeciwu

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. W takim przypadku użytkownik ma prawo do uzyskania informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 DSGVO, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (por. art. 15 ust. 4 DSGVO). Chętnie udostępnimy też kopię danych.

Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 DSGVO użytkownik ma prawo w dowolnym momencie skorygować nieprawidłowe dane osobowe (np. adres, nazwisko itp.) przechowywane w naszej firmie. W każdej chwili można też poprosić o uzupełnienie przechowywanych u nas danych. Odpowiednia korekta zostanie dokonana natychmiast.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 DSGVO, użytkownik ma prawo zażądać usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych, jeśli

 • dane nie są już potrzebne
 • podstawa prawna przetwarzania danych przestała istnieć bez możliwości zastąpienia jej inną z powodu wycofania zgody użytkownika;
 • zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania;
 • dane użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wymaga tego obowiązek prawny lub nastąpiło zebranie danych zgodnie z art. 8 (1) DSGVO.

Zgodnie z art. 17 (3) DSGVO, prawo to nie istnieje, jeśli

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • Twoje dane zostały zebrane na podstawie obowiązku prawnego;
 • przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na interes publiczny;
 • dane te są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 (1) DSGVO, w indywidualnych przypadkach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Tak jest w przypadku, gdy

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie wyrażają Państwo zgody na jego usunięcie;
 • dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale zebrane dane są wykorzystywane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 (1) DSGVO i nadal nie jest jasne, który z interesów jest nadrzędny.

Prawo do odwołania

Jeśli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO), może ją w każdej chwili odwołać. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 DSGVO użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (w kontekście uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje tylko wtedy, gdy istnieją szczególne okoliczności uniemożliwiające przechowywanie i przetwarzanie danych.

Jak korzystać ze swoich praw?

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących mu praw, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych:

IllusionFACTORY KG
Max-Planck-Straße 15
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Niemcy
Email: info@illusion-factory.de
Tel: 02247302010

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 DSGVO, użytkownik ma prawo do przeniesienia danych osobowych dotyczących jego osoby. Dane będą dostarczane w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Dane mogą być przesyłane do użytkownika lub wskazanej przez niego osoby odpowiedzialnej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 DSGVO na żądanie użytkownika udostępniamy następujące dane:

 • Dane zbierane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO;
 • Dane, które otrzymaliśmy od Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w ramach istniejących umów;
 • dane, które zostały przetworzone w ramach zautomatyzowanej procedury.

W miarę możliwości technicznych będziemy przekazywać dane osobowe bezpośrednio wybranemu przez Ciebie podmiotowi odpowiedzialnemu. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 20 ust. 4 DSGVO nie wolno nam przekazywać danych, które naruszają wolność i prawa innych osób.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 DSGVO

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane są przetwarzane w naszej witrynie w sposób niezgodny z prawem, możesz oczywiście w każdej chwili doprowadzić do wyjaśnienia tej kwestii na drodze sądowej. Ponadto można skorzystać z wszelkich innych opcji prawnych. Niezależnie od tego użytkownik ma możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym zgodnie z art. 77 (1) DSGVO. Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO przysługuje Państwu w państwie członkowskim UE właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy i/lub miejsca domniemanego naruszenia, tzn. mogą Państwo wybrać organ nadzorczy, do którego zwrócą się Państwo z wymienionych powyżej miejsc. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje Cię o statusie i wyniku złożonego przez Ciebie wniosku, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 GDPR.

Stworzony przez:

© DURY LEGAL Attorneys at Law - www.dury.de

© Website-Check GmbH - www.website-check.de