Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej www.ferienwohnung-im-rheinland.de oraz za zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych, takich jak data urodzenia, nazwisko, numer telefonu, adres itp. jest dla nas bardzo ważna.

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które pobieramy od Państwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z regulacjami prawnymi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (DSGVO) oraz Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG). Poniższe oświadczenie o ochronie danych służy do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z DSGVO. Można je znaleźć np. w art. 13 i art. 14 i następnych. DSGVO.

Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Osoba odpowiedzialna

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO jest osoba, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do naszej strony internetowej, osobą odpowiedzialną jest:

IllusionFACTORY KG
Max-Planck-Straße 15
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Niemcy
Email: info@ferienwohnung-im-rheinland.de
Tel: 02247302010

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z danego urządzenia pobierającego (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu, itp.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki;
(2) System operacyjny urządzenia pobierającego;
(3) Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp;
(4) Adres IP urządzenia pobierającego;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Strony internetowe i zasoby (obrazy, pliki, inne treści stron), do których uzyskano dostęp na naszej stronie internetowej;
(7) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej (referrer tracking);
(8) Komunikat o tym, czy dostęp był udany;
(9) Ilość przesłanych danych.

Dane te są zapisywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, tak aby nie można było zidentyfikować poszczególnych odwiedzających stronę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie realizacji celu opisanego poniżej.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe (zautomatyzowane) przechowywanie danych jest konieczne w trakcie wizyty na stronie internetowej w celu umożliwienia dostarczenia strony internetowej. Zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu utrzymania kompatybilności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz w celu zwalczania nadużyć i usuwania awarii. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera dostępowego, aby móc jak najwcześniej reagować na błędy w wyświetlaniu, ataki na nasze systemy informatyczne i/lub błędy w funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Czas składowania

Usunięcie wyżej wymienionych danych technicznych następuje w momencie, gdy nie są one już potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, ale nie później niż 3 miesiące po wejściu na naszą stronę internetową.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO i zażądać ich usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO. W dolnej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych można dowiedzieć się, jakie prawa Państwu przysługują i jak z nich korzystać.

Specjalne funkcje strony internetowej

Nasza strona oferuje Państwu różne funkcje, których wykorzystanie wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz zgłoszeniowy

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Dane wprowadzone przez Państwa w polach formularza zgłoszeniowego i ewentualnie przesłane, są przetwarzane w celu realizacji poniższego celu.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (realizacja środków (przed)umownych).

 • Cel przetwarzania danych

  Badanie i przetwarzanie dokumentów zgłoszeniowych przesłanych przez Ciebie za pośrednictwem formularza.

 • Czas składowania

  Dane są usuwane, gdy tylko wniosek zostanie rozpatrzony i nie ma już uzasadnionego interesu w przechowywaniu danych dotyczących wniosku. W związku z tym dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach, jeżeli nie zostanie nawiązany stosunek pracy.

 • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

  W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO i zażądać ich usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO. W dolnej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych można dowiedzieć się, jakie prawa Państwu przysługują i jak z nich korzystać.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie są wymagane ani umownie, ani prawnie, ale są niezbędne do wysłania i rozpatrzenia zgłoszenia. Jeśli nie wypełnisz pól obowiązkowych lub wypełnisz je niekompletnie, wniosek, o który prosiłeś, nie będzie mógł zostać wysłany lub rozpatrzony.

Formularz(y) kontaktowy(e)

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Dane, które zostały wprowadzone do maski wprowadzania danych w naszych formularzach kontaktowych.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania).

 • Cel przetwarzania danych

  Dane zapisane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do opracowania konkretnego zapytania kontaktowego otrzymanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Prosimy pamiętać, że w celu spełnienia Państwa prośby o kontakt, możemy również wysyłać Państwu e-maile na podany adres. Celem tego jest, abyś mógł otrzymać od nas potwierdzenie, że Twoje zapytanie zostało do nas prawidłowo przesłane. Wysłanie tego e-maila potwierdzającego nie jest jednak dla nas obowiązkowe i służy jedynie do Państwa informacji.

 • Czas składowania

  Po opracowaniu Państwa zapytania zebrane dane zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie obowiązują ustawowe okresy przechowywania.

 • Opcje cofnięcia i usunięcia

  Możliwości odwołania i usunięcia danych opierają się na ogólnych przepisach dotyczących prawa do odwołania i usunięcia danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Korzystanie z formularzy kontaktowych jest dobrowolne i nie jest ani umownie, ani prawnie wymagane. Nie jesteś zobowiązany do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, ale możesz również skorzystać z innych opcji kontaktu udostępnionych na naszej stronie internetowej. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego, muszą Państwo wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Jeśli nie wypełnisz wymaganych informacji w formularzu kontaktowym, nie będziesz mógł wysłać zapytania lub niestety nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego zapytania.

Funkcja czatu na żywo

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

  Dane, które wprowadzasz na naszym czacie na żywo, takie jak imię i treść.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania).

 • Cel przetwarzania danych

  Dane zarejestrowane za pośrednictwem naszego czatu na żywo będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytań otrzymanych za pośrednictwem czatu na żywo.

 • Czas składowania

  Po przetworzeniu Państwa zapytania otrzymanego za pośrednictwem naszego czatu na żywo, zebrane dane zostaną natychmiast usunięte, chyba że obowiązują ustawowe okresy przechowywania.

 • Opcje cofnięcia i usunięcia

  Możliwości odwołania i usunięcia danych opierają się na ogólnych przepisach dotyczących prawa do odwołania i usunięcia danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Korzystanie z czatu na żywo jest dobrowolne i nie jest ani umownie, ani prawnie wymagane. Nie masz obowiązku kontaktowania się z nami za pośrednictwem czatu na żywo. Możesz również skorzystać z innych opcji kontaktu podanych na naszej stronie internetowej. Jeśli nie wprowadzisz niezbędnych informacji, nie będziesz mógł skorzystać z naszego czatu na żywo.

Formularz rejestracyjny biuletynu

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  W przypadku rejestracji na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania newslettera otrzymujemy adres e-mail podany przez Państwa w polu rejestracji oraz ewentualnie dalsze dane kontaktowe, o ile zostaną nam one przekazane za pośrednictwem formularza rejestracji do newslettera.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania).

 • Cel przetwarzania danych

  Dane zapisane w formularzu rejestracyjnym naszego newslettera będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera, w którym informujemy Państwa o wszystkich naszych usługach i nowościach. Po rejestracji wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem zawierający link, który musisz kliknąć, aby zakończyć rejestrację do naszego newslettera (double opt-in).

 • Czas składowania

  W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, klikając na link rezygnacji, który znajduje się również w każdym newsletterze. Twoje dane zostaną przez nas usunięte natychmiast po wypisaniu się z serwisu, chyba że istnieje prawny obowiązek ich zachowania. Podobnie, w przypadku nieukończenia subskrypcji, Państwa dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez podania przyczyn i bez wcześniejszej lub późniejszej informacji.

 • Opcje cofnięcia i usunięcia

  Możliwości odwołania i usunięcia danych opierają się na ogólnych przepisach dotyczących prawa do odwołania i usunięcia danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, opisanych poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Jeśli chcą Państwo korzystać z naszego newslettera, muszą Państwo wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe i potwierdzić swój adres e-mail klikając na link double opt-in. Informacje podane przy rejestracji do newslettera nie są konieczne do zawarcia z nami umowy ani nie są prawnie wiążące. Są one wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Jeśli nie wypełnisz pól obowiązkowych, niestety nie będziemy mogli udostępnić Ci naszej usługi newslettera.

Zautomatyzowana ocena zdolności kredytowej / scoring

Jeżeli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, zastrzegamy sobie prawo do wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu sprawdzenia Państwa zdolności kredytowej. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia takiej zautomatyzowanej decyzji zgodnie z art. 22 (2) a DSGVO. To, czy umowa może zostać zawarta, zależy od wyniku automatycznego sprawdzenia zdolności kredytowej. W przypadku kontroli kredytowej oblicza się statystyczne prawdopodobieństwo niedotrzymania warunków płatności. Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo procedur matematyczno-statystycznych. W tym procesie przyszłe ryzyko braku płatności ze strony klienta jest wnioskowane na podstawie wielu cech, takich jak dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i wcześniejsze zachowania płatnicze. Wynik jest wyrażony w postaci wartości płatności (tzw. score). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do podjęcia przez nas decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Jeśli uważają Państwo, że z powodu sprawdzenia zdolności kredytowej zostali Państwo niesłusznie wykluczeni z zawarcia umowy, mogą Państwo wyjaśnić nam swój punkt widzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku dokonamy przeglądu zautomatyzowanej decyzji zgodnie z art. 22 (3) DSGVO w konkretnym, indywidualnym przypadku. Aby móc przeprowadzić ocenę kredytową, możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

W wymienionych poniżej przypadkach przekazujemy Państwa dane następującemu dostawcy (dostawcom) na podstawie zawartej umowy:

 • Tesch Inkasso Finance GmbH:

  Tesch Inkasso Finance GmbH, Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen , Niemcy(http://www.tesch-gruppe.com/): Nasze przedsiębiorstwo regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w określonych przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, również w przypadku istniejących klientów. W tym celu współpracujemy z firmą Tesch Inkasso Finance GmbH, Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen, Niemcy, od której otrzymujemy wymagane do tego celu dane. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe do Tesch Inkasso Finance GmbH.

Analiza statystyczna wizyt na tej stronie - web tracker

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej lub poszczególnych plików na stronie internetowej zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: Adres IP, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz raport o powodzeniu dostępu (tzw. web log). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej do ciągłego ulepszania naszej strony internetowej oraz do celów statystycznych. Do oceny wizyt na tej stronie internetowej używamy również następujących trackerów internetowych:

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google Tag Manager

  • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager zapewnia techniczną platformę do realizacji i łączenia innych usług internetowych i programów śledzenia stron internetowych za pomocą tak zwanych "tagów". W tym kontekście Google Tag Manager zapisuje pliki cookie na Państwa komputerze i analizuje Państwa zachowanie podczas surfowania (tzw. "śledzenie"), o ile narzędzia do śledzenia stron internetowych są realizowane za pomocą Google Tag Managera. Dane te, przesyłane przez poszczególne tagi zintegrowane z Google Tag Manager, są łączone, przechowywane i przetwarzane przez Google Tag Manager pod jednolitym interfejsem użytkownika. Wszystkie zintegrowane "tagi" są ponownie wymienione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w przypadku narzędzi zintegrowanych z Google Tag Manager można znaleźć w odpowiedniej sekcji niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Podczas korzystania z naszej strony internetowej z włączoną integracją tagów Google Tag Manager, dane, takie jak w szczególności adres IP i aktywność użytkownika, są przekazywane na serwery Google Ireland Limited. W odniesieniu do usług internetowych zintegrowanych za pomocą Google Tag Manager obowiązują przepisy zawarte w odpowiednim rozdziale niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Narzędzia śledzące stosowane w Google Tag Manager zapewniają anonimizację adresu IP przez Google Tag Manager przed przesłaniem za pomocą anonimizacji IP kodu źródłowego. Google Tag Manager może przy tym rejestrować adresy IP wyłącznie w sposób anonimowy (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona na naszym banerze informacyjnym w odniesieniu do korzystania z plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

  • Cel przetwarzania danych

   W naszym imieniu Google wykorzystuje informacje uzyskane za pomocą Google Tag Manager, aby ocenić Państwa wizytę na tej stronie, sporządzić raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć nam dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu.

  • Czas składowania

   Google będzie przechowywać dane istotne dla funkcji Google Tag Manager tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest anonimowe. Jeśli istnieje odniesienie do osoby, dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie jest ona objęta prawnym obowiązkiem przechowywania danych. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

   Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptu w Państwa przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w Państwa przeglądarce lub aktywację ustawienia "Do Not Track" w Państwa przeglądarce. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Polityka bezpieczeństwa i prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google Analytics

  • Zakres przetwarzania danych osobowych

   Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi śledzenia stron internetowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Analytics). W ramach śledzenia stron internetowych Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowań podczas surfowania (tzw. tracking). Analizę tę przeprowadzamy na podstawie usługi śledzenia Google Analytics, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i czynić ją bardziej dostępną. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane, takie jak adres IP i aktywność użytkownika, są przekazywane na serwery Google Ireland Limited. Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o usługę śledzenia Google, aby stale optymalizować naszą stronę internetową i czynić ją bardziej dostępną. Śledzenie stron internetowych jest nam również potrzebne ze względów bezpieczeństwa. Web tracking pozwala nam śledzić, czy osoby trzecie atakują naszą stronę internetową. Informacje z trackera internetowego umożliwiają nam podjęcie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed takimi cyberatakami. Dzięki włączeniu anonimizacji IP w kodzie śledzenia Google Analytics na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie zanonimizowany przez Google Analytics przed przesłaniem. Ta strona korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony przez operatora gat._anonymizeIp(); aby umożliwić tylko anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona na naszym banerze informacyjnym w odniesieniu do korzystania z plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda poprzez wyraźne potwierdzenie działania lub zachowania) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

  • Cel przetwarzania danych

   Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny Państwa wizyt na tej stronie, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Wymagamy również śledzenia stron internetowych ze względów bezpieczeństwa. Web tracking pozwala nam śledzić, czy osoby trzecie atakują naszą stronę internetową. Informacje pochodzące z systemu web tracker umożliwiają nam podjęcie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed takimi cyberatakami.

  • Czas składowania

   Google będzie przechowywać dane związane z udostępnianiem funkcji śledzenia w sieci tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest anonimowe. W przypadku odniesienia do osoby, dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie jest to związane z prawnym obowiązkiem zachowania danych. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

  • Możliwości sprzeciwu i usuwania danych

   Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptowego w Państwa przeglądarce lub aktywację ustawienia "Do Not Track" w Państwa przeglądarce. Można również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Polityka bezpieczeństwa i prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Facebook Connect

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Facebook Connect firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, strona internetowa: http: //www.facebook.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Dzięki usłudze Facebook Connect użytkownicy mogą wykorzystać swój profil na Facebooku, aby uprościć rejestrację w innych serwisach internetowych.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

  Usługodawca oferuje również opcję rezygnacji na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Facebook Custom Audience

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Facebook Custom Audience firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, strona internetowa: http: //facebook.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Facebook Custom Audience to narzędzie reklamowe firmy Facebook, za pomocą którego można prowadzić ukierunkowane kampanie reklamowe dla odwiedzających stronę.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

  Usługodawca oferuje również opcję rezygnacji na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

Integracja zewnętrznych usług internetowych i przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z aktywnych treści od zewnętrznych dostawców, tzw. serwisów internetowych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, ci zewnętrzni dostawcy mogą otrzymać dane osobowe dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie. Może się to wiązać z przetwarzaniem danych poza UE. Można temu zapobiec instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki lub dezaktywując wykonywanie skryptów w przeglądarce. Może to spowodować ograniczenia funkcjonalne w odwiedzanych przez Ciebie witrynach internetowych.

Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Amazon

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Amazon firmy Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, WA 98109 Seattle, United States, e-mail: privacyshield@amazon.com, strona internetowa: https: //amazon.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Dane z naszego konta Amazon są ładowane na naszą stronę internetową za pośrednictwem Amazon REST API.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Amazon CloudFront (CDN)

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Amazon CloudFront (CDN) firmy Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, WA 98109 Seattle, United States, e-mail: privacyshield@amazon.com, strona internetowa: https: //amazon.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu celu opisanego poniżej.

  Amazon CloudFront CDN to sieć dostarczania treści, która odzwierciedla nasze treści na różnych serwerach, aby zapewnić optymalną dostępność na całym świecie.

  W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Amazon AWS

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Amazon AWS firmy Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, 98109 Seattle WA , United States, email: privacyshield@amazon.com, strona internetowa: http: //aws.amazon.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu celu opisanego poniżej.

  Amazon AWS to usługa przetwarzania w chmurze świadczona przez firmę Amazon, za pośrednictwem której nasza strona lub poszczególne jej elementy są ładowane. Oddzielna chmura AWS umożliwia nam pobieranie naszej strony internetowej i jej usług z szybszych serwerów.

  W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych pod adresem https://aws.amazon.com/de/privacy/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Doubleclick

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Doubleclick firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  DoubleClick jest usługą Google, która oferuje i dostarcza reklamy cyfrowe w Internecie. Służy do wyświetlania indywidualnych reklam użytkownikom witryny.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google

  Korzystamy z usługi Google firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/ na naszej stronie. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Korzystamy z Google, aby móc załadować na stronie internetowej dalsze usługi Google.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google Fonts

  Na naszej stronie używamy usługi Google Fonts firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, United States, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Usługa Google Fonts jest używana do przeładowania czcionek na naszej stronie, aby móc pokazać Państwu stronę w lepszej wizualnie wersji.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google Maps

  • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

   Na naszej stronie korzystamy z usługi mapowej firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Maps). Google Maps jest zintegrowane na stronie internetowej poprzez Google API w celu wizualizacji informacji o lokalizacji i wyświetlania ich w formie mapy. Aby wyświetlić mapę, przetwarzanie adresu IP przez Google Maps jest technicznie konieczne. W odniesieniu do innych usług internetowych zintegrowanych za pośrednictwem Google Apis, obowiązują przepisy zawarte w odpowiednim rozdziale niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych dotyczącego Google Apis.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Art. 6 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest umożliwienie Państwu przedstawienia informacji o lokalizacji w Internecie w formie wizualnej.

  • Cel przetwarzania danych

   W naszym imieniu Google wykorzysta informacje uzyskane za pośrednictwem Google Maps, aby pokazać Państwu mapę. Dzięki Google Maps znajdziesz nas szybciej i dokładniej niż za pomocą zwykłej, nieinteraktywnej mapy.

  • Czas składowania

   Google będzie przechowywać dane istotne dla funkcji Google Maps tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zarezerwowanej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest anonimowe. W przypadku odniesienia do osoby, dane te zostaną natychmiast usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek ich zachowania. W każdym przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

   Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptu w Państwa przeglądarce, zainstalowanie blokady skryptów w przeglądarce lub aktywację ustawienia "Do Not Track" w Państwa przeglądarce. Zasady Google dotyczące bezpieczeństwa i prywatności można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  • Wspólne przetwarzanie

   Zawarliśmy umowę o wspólnym przetwarzaniu danych z Google w odniesieniu do Map Google. Treść można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google APIS

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Google APIS firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Korzystamy z Google APIS, aby móc załadować na stronę dalsze usługi Google. Google Apis to zbiór interfejsów do komunikacji pomiędzy różnymi usługami Google używanymi na Twojej stronie internetowej.

  W celu samodzielnego przetwarzania, serwis lub my gromadzimy następujące dane: Adres IP

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Gstatic

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Gstatic firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mointain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Gstatic jest usługą używaną przez Google do pobierania statycznych treści w celu zmniejszenia wykorzystania pasma i załadowania wymaganych plików katalogowych z wyprzedzeniem.

  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii illusion-factory.de

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu illusion-factory.de firmy IllusionFactory - Inh.: Martin Schneider, Max-Planck-Straße 15, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Niemcy. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Serwis ten jest usługą agencji internetowej illusion-factory. Usługa ta pozwala agencji internetowej na zapewnienie, że stworzona strona jest prawidłowo online i że branding jest uwzględniony.

  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://www.illusion-factory.de/datenschutz.html.

  Usługodawca oferuje również opcję rezygnacji na stronie https://www.illusion-factory.de/datenschutz.html.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Doświadczony ekspert

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Provenexpert firmy Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin, Niemcy. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną do przekazania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu celu opisanego poniżej.

  Poprzez Provenexperts.com, informacje o ocenach z kilku portali są połączone na naszej stronie.

  W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych na stronie https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

  Usługodawca oferuje również opcję rezygnacji na stronie https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Podobne do użytkownika

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu Userlike firmy Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Usługa Userlike jest wykorzystywana do integracji bota czatowego na naszej stronie internetowej.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych pod adresem https://www.userlike.com/de/terms.

  Usługodawca oferuje również opcję rezygnacji na stronie https://www.userlike.com/de/terms.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Youtube

  Korzystamy z usługi Youtube firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/ na naszej stronie. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Filmy z platformy Youtube są zintegrowane na naszej stronie internetowej za pośrednictwem serwisu Youtube.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Pieczęć kontrolna strony internetowej

  Korzystamy z usługi Website-Check Siegel firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Niemcy, e-mail: support@website-check.de, strona internetowa: http: //www.website-check.de/ na naszej stronie internetowej. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną do przekazania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu celu opisanego poniżej.

  Skrypt firmy Website-Check GmbH jest techniczną integracją pieczęci Website-Check. Poprzez tę pieczęć chcemy pokazać, że traktujemy kwestię ochrony danych bardzo poważnie. Ze względu na integrację pieczęci Website-Check, dane nieosobowe są przekazywane do Website-Check GmbH jako wydawcy pieczęci, aby mogli ją technicznie dostarczyć.

  W odniesieniu do przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii cookiebot.com

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu cookiebot.com firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną do przekazywania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Korzystanie z serwisu pomaga nam w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych.

  Integrując Cookiebot, spełniamy nasze zobowiązania prawne w zakresie zarządzania zgodą wymaganą dla plików cookie.

  Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych, można dowiedzieć się na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Dalsze informacje na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Google reCaptcha

  Na naszej stronie korzystamy z usługi Google reCaptcha firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 9403 Mountain View, United States, e-mail: support-de@google.com, strona internetowa: http: //www.google.com/. Przetwarzanie danych odbywa się również w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym nie można zagwarantować zwykłego poziomu ochrony GDPR przy przekazywaniu danych, ponieważ nie można wykluczyć, że w państwie trzecim np. władze mogą uzyskać dostęp do zgromadzonych danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Na podstawie określonych cech i analizy zachowania strony serwis rozpoznaje, czy dokonywane wpisy są wpisami automatycznymi, dokonywanymi przez program (tzw. bot) czy przez człowieka. Usługa ma trzy różne poziomy. Albo serwis automatycznie rozpoznaje, że dane wejściowe nie są zautomatyzowane przez bota, albo pozwala użytkownikowi zaznaczyć pole wyboru captcha. Trzecią opcją jest wyświetlanie małych obrazków lub zadań głosowych / zadań tekstowych, które muszą być rozwiązane przez odwiedzającego stronę. Google reCaptcha to usługa capcha, która jest używana na naszej stronie internetowej ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec interakcji botów (programów-robotów) z naszą stroną internetową. Google reCaptcha weryfikuje w naszym imieniu, że tylko ludzie, a nie boty mogą korzystać z naszej strony. Dzięki temu możemy chronić specjalne funkcje naszej strony internetowej (np. formularze kontaktowe lub inne opcje wprowadzania danych, jak np. obszar logowania) przed niewłaściwym dostępem do strony.

  W celu samego przetwarzania danych, serwis lub my gromadzimy następujące dane: Zachowanie użytkownika (np. gesty myszy lub sposób wprowadzania danych), adres IP, dane przeglądarki, informacje o komputerze.

  Jeśli chcą Państwo korzystać na naszej stronie internetowej z opcji wprowadzania danych chronionych przez Google reCaptcha, muszą Państwo zezwolić na korzystanie z Google reCaptcha i w razie potrzeby rozwiązać odpowiednie captcha. Jeśli nie wypełnisz captcha lub nie zezwolisz na użycie Google reCaptcha, nie będziesz mógł korzystać z formularza chronionego przez captcha. Alternatywnie możesz zawsze skorzystać z innych opcji kontaktu (np. poczta lub e-mail).

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszej polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Kununu

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu Kununu firmy kunununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Wiedeń, Austria, e-mail: office@kununu.com, strona internetowa: http: //www.kununu.com/de. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną do przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, którą wyrazili Państwo na naszej stronie internetowej.

  Kununu to portal ratingowy, na którym pracownicy mogą oceniać swoich pracodawców. Zintegrowaliśmy to na naszej stronie.

  W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć w samej zgodzie lub na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 • Prywatność ✷ Mieszkanie wakacyjne w Nadrenii Social Plug-In - "Facebook

  • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

   Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczkę społecznościową sieci społecznościowej "Facebook", która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, strona internetowa: http: //www.facebook.com/ ("Facebook"). Po wejściu na stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie z serwerami Facebooka w tle. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i tylko zintegrowana z naszą stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka załadowała określoną stronę naszej witryny. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie posiadają Państwo profilu na Facebooku lub nie są aktualnie zalogowani na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka w Irlandii i tam przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa profilu na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to" lub zamieszczenie komentarza, informacje te są również przekazywane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane. Informacje te są również publikowane na Państwa profilu na Facebooku i wyświetlane Państwa kontaktom na Facebooku, które zostały w tym celu włączone.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (jeśli zarejestrowali się Państwo na "Facebooku") oraz Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (jeśli nie zarejestrowali się Państwo na Facebooku). O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO, uzasadnionym interesem operatora strony jest umożliwienie interakcji użytkownika z treściami operatora strony na Facebooku.

  • Cel przetwarzania danych

   Głównym celem gromadzenia danych jest zaoferowanie Państwu możliwości interakcji społecznej związanej z Facebookiem, a tym samym uczynienie naszej strony internetowej interaktywną. Zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie pozostawionych przez Państwa danych przez Facebook, jak również Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w informacji o ochronie danych osobowych Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

  • Czas składowania

   Facebook będzie przechowywał dane istotne dla świadczenia usług internetowych tak długo, jak będzie to konieczne. Jeżeli dane podlegają prawnemu obowiązkowi przechowywania, zostaną one usunięte po wygaśnięciu obowiązku przechowywania.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

   Jeśli nie chcesz, aby wtyczka społecznościowa była wykonywana przez Facebook, możesz również zapobiec jej wykonywaniu, instalując odpowiedni dodatek lub blokadę skryptów. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Państwa profilu na Facebooku, muszą się Państwo wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możliwości sprzeciwu i usunięcia danych opierają się również na ogólnych przepisach dotyczących prawa do sprzeciwu i usunięcia danych zgodnie z prawem o ochronie danych, opisanych poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Informacje o stosowaniu plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach integrujemy i używamy plików cookie, aby umożliwić pewne funkcje naszej strony internetowej i zintegrować zewnętrzne usługi internetowe. Tak zwane "cookies" to małe pliki tekstowe, które przeglądarka może przechowywać na Państwa urządzeniu dostępowym. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę, gdy użytkownik powraca na naszą stronę internetową. Proces zapisywania pliku cookie jest również określany jako "ustawianie pliku cookie". Pliki cookie mogą być ustawiane zarówno przez samą stronę internetową, jak i przez zewnętrzne serwisy internetowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes) lub Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda).

Która podstawa prawna jest właściwa, można dowiedzieć się z tabeli plików cookie zamieszczonej w dalszej części tego punktu.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku plików cookie, które są gromadzone na podstawie uzasadnionego interesu, naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalności naszej strony internetowej i zintegrowanych na niej usług (technicznie niezbędne pliki cookie). Ponadto może się zdarzyć, że pliki cookie zwiększą przyjazność dla użytkownika i umożliwią bardziej zindywidualizowane podejście. Tutaj zważyliśmy wasze interesy z naszymi.

Za pomocą technologii cookies możemy identyfikować, analizować i śledzić poszczególne osoby odwiedzające stronę internetową tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca stronę internetową wyraziła zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są ustawiane przez naszą stronę internetową lub zewnętrzne usługi internetowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy przyjazności dla użytkownika lub w celu realizacji określonego celu za Państwa zgodą. Technologia plików cookie pozwala nam również na rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających za pomocą pseudonimów, takich jak unikalny lub losowy identyfikator, dzięki czemu możemy świadczyć bardziej spersonalizowane usługi. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Czas składowania

Wymienione poniżej pliki cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika do momentu ich usunięcia lub, w przypadku plików cookie sesji, do momentu wygaśnięcia sesji. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

Nazwa pliku cookieSerwerDostawcaPrzeznaczeniePodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
_gidillusion-factory.comGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki któremu system śledzenia ruchu na stronach internetowych może podsumować działania użytkownika pod tym identyfikatorem.Zgodaok. 24 godz.Analytics
_gaillusion-factory.comGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki któremu system śledzenia ruchu na stronach internetowych może podsumować działania użytkownika pod tym identyfikatorem.Zgodaok. 24 miesiąceAnalytics
gat_gtag_UA*illusion-factory.comGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje identyfikator do użytkownika i kojarzy działania użytkownika z tym identyfikatorem w związku z Google Tag Manager.Zgodaok. 90 sekundAnalytics
_fbp.illusion-factory.de, .deFacebook ConnectFacebook używa tego pliku cookie do wyświetlania produktów reklamowych i przypisywania kliknięć reklamowych do użytkownika.Zgodaok. 3 miesiąceMarketing
remote_sidyoutube.comYouTubeZamieszczamy filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube w trybie prywatnego użytkowania YouTube. W tym trybie po kliknięciu odtwarzacza wideo YouTube na komputerze użytkownika mogą być zapisywane pliki cookie, ale YouTube nie przechowuje informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu odtwarzania osadzonych filmów w trybie prywatnym.ZgodaSesjaKonfiguracja
ODWIEDZAJĄCY_INFO1_LIVE.youtube.comYoutubePlik cookie jest używany do oszacowania, w jaki sposób odwiedzający stronę zaakceptują filmy na stronie.Zgodaok. 6 miesięcyAnalytics
CookieConsentwww.illusion-factory.deOperator strony internetowejCookie przechowujące decyzję użytkownika o wyborze bannera cookie.Uzasadniony interesok. 38 latBaner z ciasteczkami
PHPSESSIDwww.illusion-factory.deOperator strony internetowejCookie wymagane przez aplikacje oparte na języku PHP. Plik cookie jest przechowywany w czasie trwania sesji. Jest on potrzebny do zapisania pewnych ustawień strony internetowej podczas wizyty na stronie (sesji).ZgodaSesjaKonfiguracja
fr.facebook.comFacebookTen plik cookie jest używany przez Facebooka do wyświetlania spersonalizowanych reklam, takich jak reklamy w czasie rzeczywistym, które mogą być rezerwowane przez Facebooka do wyświetlania na stronach internetowych innych firm.Zgodaok. 3 miesiąceMarketing
YSC.youtube.comOperator strony internetowejTen plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę. Ten identyfikator jest używany do tworzenia statystyk dotyczących filmów wideo odwiedzających stronę.ZgodaSesjaAnalytics
PE_SESJA.provenexpert.com, www.provenexpert.comSprawdzony ekspertZgodaSesjaMarketing
_pelocale.provenexpert.com, www.provenexpert.comSprawdzony ekspertTen plik cookie przechowuje dane o tym, kiedy osoba odwiedzająca stronę weszła na stronę internetową, w celu opracowania danych statystycznych. Ponadto na podstawie wizyty na stronie zbierane są dalsze dane do celów statystycznych.Zgodaok. 30 dniAnalytics
Youtubewww.youtube.comYoutubeTen plik cookie jest wymagany do zintegrowania odtwarzacza wideo Youtube na naszej stronie internetowej oraz do odtwarzania filmów Youtube na stronie internetowej. Odtwarzacz Youtube działa w trybie oszczędzania danych.ZgodaSesjaMarketing
być_typo_użytkownikiemwww.illusion-factory.deOperator strony internetowejPrzechowuje unikalny identyfikator osoby odwiedzającej stronę, aby można było ją dopasować.ZgodaSesjaKonfiguracja
ZGODA (Youtube).youtube.comYoutubePlik cookie CONSENT służy do przechowywania zgody użytkownika na przekazywanie danych do serwisu Youtube po wyrażeniu przez niego zgody.Wypełnienie zobowiązań prawnychok. 24 miesiąceBaner z ciasteczkami
registerlocale.provenexpert.comSprawdzony ekspertTen plik cookie umożliwia nam przechowywanie indywidualnych ustawień wygody wybranych przez użytkownika i zachowanie ich podczas obecnych i przyszłych wizyt na naszej stronie.Zgodaok. 61 minutKonfiguracja
be_lastLoginProviderwww.illusion-factory.deOperator strony internetowejTen plik cookie umożliwia nam przechowywanie wybranych przez Ciebie indywidualnych ustawień komfortu i udostępnianie ich podczas Twoich obecnych i przyszłych wizyt na naszej stronie.Zgodaok. 3 miesiąceKonfiguracja
kununu_krajkununu.comKununuStosowany plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę i określa dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony przez osobę odwiedzającą stronę. Służy to indywidualizacji reklam wyświetlanych użytkownikowi.Zgodaok. 60 minutMarketing
kunu_country_ipkununu.comKununuStosowany plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę i określa dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony przez osobę odwiedzającą stronę. Służy to indywidualizacji reklam wyświetlanych użytkownikowi.Zgodaok. 60 minutMarketing
kununu_opkununu.comKununuStosowany plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę i gromadzi dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony przez osobę odwiedzającą stronę. Służy to indywidualizacji reklam wyświetlanych użytkownikowi.Zgodaok. 12 miesięcyMarketing
kununuwww.kununu.comKununuStosowany plik cookie przypisuje identyfikator do osoby odwiedzającej stronę i określa dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony przez osobę odwiedzającą stronę. Służy to indywidualizacji reklam wyświetlanych użytkownikowi.ZgodaSesjaMarketing

Możliwość wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody i usunięcia danych

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę zgodnie z własnymi życzeniami tak, aby generalnie uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Wówczas użytkownik może indywidualnie zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy też zasadniczo akceptuje pliki cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznania, że Państwa urządzenie dostępowe jest już połączone z naszą stroną internetową (stałe pliki cookie) lub do przechowywania ostatnio oglądanych ofert (pliki cookie sesji). Jeśli wyraźnie zezwolili nam Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Państwa dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. W przypadku nieszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na drodze transmisji do naszych systemów informatycznych, dlatego w przypadku informacji wymagających wysokiego poziomu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub pocztę.

Prawo do informacji i żądania sprostowania - Usunięcie i ograniczenie danych - Odwołanie zgody - Prawo do sprzeciwu

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W takim przypadku mają Państwo prawo do otrzymania informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 DSGVO, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (por. art. 15 ust. 4 DSGVO). Chętnie udostępnimy Państwu również kopię tych danych.

Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo do skorygowania w każdej chwili zapisanych u nas nieprawidłowych danych osobowych (np. adres, nazwisko itp.). W każdej chwili mogą Państwo również zażądać usunięcia zapisanych u nas danych. Odpowiednia korekta zostanie dokonana natychmiast.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 DSGVO mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia zebranych przez nas danych osobowych, jeśli

 • dane nie są już potrzebne
 • podstawa prawna przetwarzania danych przestała istnieć bez zastąpienia z powodu wycofania Państwa zgody;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych;
 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wymaga tego obowiązek prawny lub nastąpiło pobranie danych zgodnie z art. 8 (1) DSGVO.

Zgodnie z art. 17 (3) DSGVO, prawo to nie istnieje, jeśli

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • Twoje dane zostały zebrane na podstawie obowiązku prawnego;
 • przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na interes publiczny;
 • dane te są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 (1) DSGVO, w indywidualnych przypadkach mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dzieje się tak w przypadku, gdy

 • dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i nie wyrażają Państwo zgody na ich usunięcie;
 • dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale zebrane dane są wykorzystywane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nadal nie jest jasne, które interesy przeważają.

Prawo do odwołania

Jeżeli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO), mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (w kontekście uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy istnieją szczególne okoliczności przemawiające przeciwko przechowywaniu i przetwarzaniu danych.

Jak korzystać z przysługujących Ci praw?

Możesz skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych:

IllusionFACTORY KG
Max-Planck-Straße 15
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Niemcy
Email: info@ferienwohnung-im-rheinland.de
Tel: 02247302010

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 DSGVO, mają Państwo prawo do przekazywania danych osobowych dotyczących Państwa. Dane dostarczymy w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Dane mogą zostać przesłane do Państwa lub do wskazanej przez Państwa osoby odpowiedzialnej.

Zgodnie z art. 20 (1) DSGVO na żądanie udostępnimy Państwu następujące dane:

 • Dane zbierane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO;
 • Dane, które otrzymaliśmy od Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w ramach istniejących umów;
 • dane, które zostały przetworzone w ramach zautomatyzowanej procedury.

Przekazujemy dane osobowe bezpośrednio do wybranego przez Państwa podmiotu odpowiedzialnego, o ile jest to technicznie możliwe. Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 4 DSGVO nie wolno nam przekazywać danych, które naruszają wolność i prawa innych osób.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 DSGVO

Jeśli podejrzewają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane na naszej stronie internetowej niezgodnie z prawem, mogą Państwo oczywiście w każdej chwili doprowadzić do sądowego wyjaśnienia tej kwestii. Ponadto, każda inna opcja prawna jest otwarta dla Ciebie. Niezależnie od tego mają Państwo możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym zgodnie z art. 77 (1) DSGVO. Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 DSGVO przysługuje Państwu w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania, miejsce pracy i/lub miejsce domniemanego naruszenia, tzn. mogą Państwo wybrać organ nadzorczy, do którego zwrócą się Państwo z wyżej wymienionych miejsc. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje Cię następnie o statusie i wyniku Twojego zgłoszenia, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 GDPR.

Stworzony przez:

© DURY LEGAL Adwokaci - www.dury.de

© Website-Check GmbH - www.website-check.de